copyright 2009 naoyuki uchida architects. all rights reserved.